ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 
 

      แม้จำนวนประชากรที่สูบบุหรี่ในประเทศไทยจะลดลงต่อเนื่อง แต่พบว่าในเขตกรุงเทพมหานคร กลับมีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 13.9 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 ขณะที่การเจ็บป่วยจากการสูบบุหรี่ยังเป็นโรคอันดับ 2ที่คร่าชีวิตคนไทยรองจากโรคเอดส์ โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน หรือ 142 คนต่อวัน โดยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุดได้แก่โรคหัวใจและโรคมะเร็ง

 

      ขณะเดียวกันบุหรี่ยังเป็นบ่อเกิดของโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคซึมเศร้า โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหืด เป็นต้น การร่วมรณรงค์ให้สังคมไทยปลอดพิษภัยจากบุหรี่จึงเป็นหน้าที่หลักของคนไทยทุกคน

 

      อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการที่ทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายบุหรี่ต่างหันหาฐานลูกค้าใหม่ๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง ซึ่งแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนว่าผู้หญิงไทยที่สูบบุหรี่มีจำนวนเท่าใด แต่การรุกทำตลาดกับกลุ่มผู้หญิง ทำให้เชื่อได้ว่าแนวโน้มการสูบบุหรี่ของผู้หญิงไทยย่อมมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

 

      โดย ภก.คทา บัณฑิตานุกูลประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) เล่าถึงโครงการ "เภสัชอาสา พาหญิงไทย สู้ภัยบุหรี่" ที่ คภยส.ร่วมกับภาคีจัดขึ้น ว่า โครงการ "เภสัชอาสา พาหญิงไทย สู้ภัยบุหรี่" เกิดขึ้นเพื่อต้องการรณรงค์ให้คนไทยลดและเลิกบุหรี่แบบยั่งยืน กิจกรรมที่เกิดขึ้นในปีนี้มุ่งเน้นการรณรงค์ให้หญิงไทยตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ รู้เท่าทันบริษัทบุหรี่ เพื่อหาวิธีการในการเลิกบุหรี่ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยผู้หญิงและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเลิกบุหรี่สามารถรับคำปรึกษาจากเภสัชกรได้ทันที

 

      ".การหันมาร่วมรณรงค์เชิญชวนกลุ่มผู้หญิงไทยทั้งที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการ "เภสัชอาสาร่วมใจ พาหญิงไทยพ้นภัยบุหรี่" ถือเป็นพันธกิจที่ คภยส.ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินการรณรงค์ ซึ่งปีนี้แผนงานการรณรงค์ได้รับการปรับเปลี่ยนโดยใช้เป้าหมายเป็นตัวกำหนด และเน้นการทำงานกับภาคีหุ้นส่วน ซึ่งได้แก่องค์กรวิชาชีพ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมจำนวนมาก โดยการเน้นการนำองค์ความรู้จากงานวิจัย รวมทั้งการสร้างเครือข่าย การเสริมสร้างศักยภาพของเภสัชกร และการสร้างความตระหนัก ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ"

 

      ทั้งนี้กิจกรรมภายในโครงการ "เภสัชอาสา พาหญิงไทย สู้ภัยบุหรี่" ซึ่งเปิดตัวขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน ณ ลานกิจกรรมหน้าห้างคาร์ฟูร์ สาขาถนนอิสรภาพ มีทั้งกิจกรรมให้ความรู้ ความบันเทิง อาทิ การเสวนารู้เท่าทันบริษัทบุหรี่, การจัดนิทรรศการ, สื่อรณรงค์, การแสดงของนิสิต นักศึกษา เภสัชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ, การแจกสื่อเชิญชวนและสร้างให้ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ เกม เป็นต้น

 

      นอกจากนี้ภายในงานจะมีการเปิดตัว "Pharma  Girl" ที่จะมาเป็นตัวแทนในการเชิญชวนและสร้างให้คนไทยสนใจและตระหนักถึงภัยของบุหรี่ด้วย โดยการจัดโครงการ "เภสัชอาสา พาหญิงไทย สู้ภัยบุหรี่" จะมีขึ้นต่อเนื่องโดยเป็นการโรดโชว์ตามร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า รวม 10 แห่ง เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนธันวาคมนี้

 

 สำหรับผู้สนใจเลิกบุหรี่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านขายยาที่ร่วมโครงการ หรือ
 www.smokefreepharmacy.com

 
 
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง