ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 
 
 

 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     กำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเก็บ ภาษี ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและชำระ ค่าภาษีภายใน   30   วัน  นับตั้งแต่การรับแจ้งการประเมินถ้าหากผู้ประเมินไม่พอใจในการประเมินมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน  15   วัน นับแต่วันที่ได้รับการประเมิน
     โรงเรือนและที่ดินที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประเภทต่างๆ มีดังนี้ บ้าน ห้องแถว หรืออาคารให้เช่า โรงเรือน เรือน ตึกแถว เรือนให้ผู้อื่นอยู่อาศัยหรือทำการค้าอย่างอื่นโดยไม่คิดค่าเช่า หรือค่าตอบแทน

 

 ภาษีบำรุงท้องที่

      เจ้าของที่ดิน หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินหมายความว่า พื้นที่ดินและให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย
     - ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนมกราคม  ของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน (1 -  3  ม.ค.)    
     - กำหนดชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่     ภายในเดือนเมษายนของทุกปี

 

 หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

     สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือเอกสิทธิ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 

 ภาษีป้าย

     ป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้หาหรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
     - ป้ายเดิม      กำหนดยื่นแบบแสดงรายการ และชำระค่าภาษีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
    -
ป้ายใหม่      ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาษีภายใน 15 วัน   นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งป้ายใหม่
 

 การควบคุมการใช้เครื่องโฆษณาหาเสียง

     - โฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปในทำนองการค้า คราวละไม่เกิน  15  วัน ฉบับละ    10    บาท
     - โฆษณาที่เป็นไปในทำนองการค้า
     - โฆษณาเคลื่อนที่ คราวละไม่เกิน  5  วัน          ฉบับละ   60   บาท
     - โฆษณาประจำที่ คราวละไม่เกิน  15  วัน        ฉบับละ   75   บาท

 

 ขั้นตอนในการปฏิบัติในการชำระภาษี

     1. ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแจ้งชื่อ – สกุล
     2. เจ้าหน้าที่ค้นหาเอกสาร – หลักฐาน
     3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร – หลักฐาน
     4. เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน
*** ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน  5  นาที ***
 
 
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง