ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 
 
 

     อาคาร  หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานและสิ่งที่ สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลเข้าใช้สอยได้และ หมายถึง
          *** อัฒจันทร์ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อเป็นที่ชุมชน
          *** เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ท่อหรือทางระบายน้ำ อู่เรือ กานเรือ ท่อน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพงหรือประตู ที่สร้างติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย
          *** ป้าย ที่ติดตั้งหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินกว่า 1 ตารางเมตรหรือน้ำหนักรวมทั้งโครงการสร้างเกิน  10  กิโลกรัม หรือป้ายที่ติดหรือตั้งห่างจากที่สาธารณะซึ่งวัดในทางราบแล้วมีระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นๆ
          *** พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออก รถอาคารหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กล่าวมานี้หากจะดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ในท้องที่ที่มีกฎหมายควบคุมอาคารใช้ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องที่ก่อน
          ***การดัดแปลงอาคารหมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่มลดหรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบรูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆของอาคารผิดไปจากเดิม

 

 ขั้นตอนระยะเวลาในการขอใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร

 

ขั้นตอนที่  1   ธุรการกองช่างตรวจสอบเอกสารพร้อมประทับตราแบบ  1  วัน
ขั้นตอนที่  2   ช่างเขตตรวจแบบสถานที่ คำนวณค่าตรวจแบบ  2   วัน
ขั้นตอนที่  3   ผู้อำนวยการกองช่างผ่านแบบ ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม 
                      การตรวจแบบ ธุรการกองช่างเขียนใบอนุญาต  2  วัน   
ขั้นตอนที่  4   ผู้อำนวยการกองช่างผ่านใบอนุญาต  1  วัน
ขั้นตอนที่  5   ปลัดเทศบาลผ่านแบบ  ผ่านใบอนุญาต นายกเทศมนตรีผ่านแบบ    
                      ผ่านใบอนุญาต ผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาตพร้อมแบบ  1  วัน

 
 
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง