ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองนางรองตั้งอยู่ เลขที่ 906 ถ.โชคชัย – เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเขตเทศบาลมีพื้นที่ครอบคลุมบางส่วนของสองตำบลคือตำบลนางรองและตำบลถนนหัก อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ 20.768 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ คือ
 
  ทิศเหนือ จดเขตตำบลนางรอง และตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
  ทิศใต้ จดเขตตำบลสะเดาและตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
  ทิศตะวันออก จดเขตตำบลถนนหัก และตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง
  ทิศตะวันตก จดเขตตำบลหนองโบสถ์และตำบลนางรอง อำเภอนางรอง
 
 ประชากร
     จำนวนประชากรในเขตเทศบาลเมืองนางรอง ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 มีจำนวนทั้งสิ้น 21,257 คน เป็นชาย 10,139 คน เป็นหญิง 11,118 คน จำนวนบ้านทั้งสิ้น 9,163 หลังคาเรือน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 14,689 คน เป็นชาย 6,746 คน เป็นหญิง 7,943 คน เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนความหนาแน่นของประชากรต่อ พื้นที่รวมทั้งหมดจะมีค่าประมาณ 1,023 คน/ตารางกิโลเมตร
 
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนางรอง

1.ชุมชนหนองรี

11.ชุมชนวัดป่ารักษ์น้ำ

2.ชุมชนหนองกราด

12.ชุมชนจะบวก

3.ชุมชนหนองเสม็ด

13.ชุมชนโคกหลวงพ่อ

4.ชุมชนบ้านเก่า

14.ชุมชนบ้านถนนหัก

5.ชุมชนวัดขุนก้อง

15.ชุมชนถนนหักพัฒนา

6.ชุมชนวัดร่องมันเทศ

16.ชุมชนวัดถนนหัก

7.ชุมชนวัดกลาง

17.ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง

8.ชุมชนวัดหัวสะพาน

18.ชุมชุนหนองโพรง

9.ชุมชนวัดป่าเรไร

19.ชุมชนทุ่งแหลม

10.ชุมชนป่าตาเส็ง

20.ชุมชนดอนแสลงพันธ์

 
 
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง