ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 
 
 

     ชุมชน
     
เทศบาลเมืองนางรองได้แบ่งชุมชนออกเป็น จำนวน 20 ชุมชน ดังนี้
           ชุมชนที่ 1   ชุมชนวัดขุนก้อง
           ชุมชนที่ 2   ชุมชนวัดกลาง
           ชุมชนที่ 3   ชุมชนวัดร่องมันเทศ
           ชุมชนที่ 4   ชุมชนวัดป่าเรไร
           ชุมชนที่ 5   ชุมชนป่าตาเส็ง
           ชุมชนที่ 6   ชุมชนวัดถนนหัก
           ชุมชนที่ 7   ชุมชนบ้านเก่า
           ชุมชนที่ 8   ชุมชนวัดใหม่เรไรทอง
           ชุมชนที่ 9   ชุมชนหนองโพรง
           ชุมชนที่ 10 ชุมชนทุ่งแหลม
           ชุมชนที่ 11 ชุมชนหนองรี
           ชุมชนที่ 12 ชุมชนบ้านหนองกราด
           ชุมชนที่ 13 ชุมชนบ้านหนองเสม็ด
           ชุมชนที่ 14 ชุมชนบ้านจะบวก
           ชุมชนที่ 15 ชุมชนโคกหลวงพ่อ
           ชุมชนที่ 16 ชุมชนบ้านดอนแสลงพันธ์
           ชุมชนที่ 17 ชุมชนบ้านถนนหัก
           ชุมชนที่ 18 ชุมชนถนนหักพัฒนา
           ชุมชนที่ 19 ชุมชนวัดสวนป่ารักน้ำ
           ชุมชนที่ 20 ชุมชนวัดหัวสะพาน

    ศาสนา 
        ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนางรองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลเมืองนางรองมีวัดและสำนักสงฆ์ทั้งสิ้น 10 แห่ง
โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง

   วัฒนธรรม
        ในเขตเทศบาลเมืองนางรองมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใชสื่อสารในชีวิตประจำวันภาษาถิ่นไทยนางรอง(ไทยเบิ้ง)ซึ่งมีสำเนียงคล้ายภาษาถิ่นไทยโคราช นอกนั้นเป็นภาษาถิ่นไทยอีสาน เขมร ส่วย ปนอยู่บ้างเล็กน้อย แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและ
วัฒนธรรมป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้งถิ่นอื่นๆ ดังนี้
     - ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12-13 เมษายน ของทุกปี จัดแข่งขันเรืออีโปงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทะรันราชสุดาฯแข่งขันเขียดขี่ขอน ประกวดกองเชียร์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
     - ประเพณีเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาของทุกปี จัดประกวดต้นเทียน ประกวดธิดาเทียน และขบวนแห่เทียนพรรษา
     - ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดขบวนแห่ ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง
     - ประเพณีขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคมจัดงานทำบุญตักบาตร

 การศึกษา

     สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมืองนางรอง มีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จำนวน 6 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจำนวน 1 แห่ง วิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์
 
 นันทนาการ / พักผ่อน
     - ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
     - สวนสาธารณะ จำนวน 4 แห่ง
 
 สาธารณสุข
     - โรงพยาบาลในเขตเทศบาล
     - รัฐบาล จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 257 เตียง
     - เอกชน จำนวน 1 แห่ง เตียงคนไข้ จำนวน 150 เตียง
     - ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง
     - คลีนิคเอกชน จำนวน 25 แห่ง
     - แพทย์ จำนวน 41 คน อัตราส่วนแพทย์ ต่อประชาชน 1 :519
 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     - สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.2554) จำนวน 39 ครั้ง แยกเป็นในเขตเทศบาล จำนวน 19 ครั้ง และนอกเขตเทศบาล จำนวน 7 ครั้ง
     - รถยนต์ดับเพลิง 3 คัน รถบรรทุกน้ำ 2 คัน เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 1 เครื่อง เรือกู้ภัย 1 ลำ
     - พนักงานดับเพลิง จำนวน 28 คน
     - อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 468 คน
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
        
ในเขตเทศบาลเมืองนางรองมีสถานีตำรวจภูธรอำเภอนางรอง ที่คอยให้บริการประชาชน
ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยังมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทบาลคอยให้บริการประชาชนเมื่อเกิดอัคคีภัย
         สถิติจำนวนอาชญากรรมประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองนางรองปี พ.ศ2554                            ประเภท                                                    พ.ศ.2554(ราย)
1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ                                 2
2. คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและเพศ                   30
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์                                        21
4. คดีความผิดที่น่าสนใจพิเศษ                                  25
5. คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย                                            274
6. คดีอื่นๆ                                                               140
     รวม                                                                   492

 
 
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง