ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 
 
 
 ภูมิอากาศ

     1. ภูมิอากาศ ปี 2554
          1.1 อุณหภูมิสูงสุด 38.2 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 12.3 องศาเซลเซียส
                 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค.-มิ.ย. 27.77 องศาเซลเซียส
                 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน ก.ค.-ต.ค. 27.03  องศาเซลเซียส
                 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พ.ย.-ก.พ. 25.17 องศาเซลเซียส
          1.2  ปริมาณรวมทั้งปี   1,302.1  มิลิเมตร 

       จำนวนวันที่ตก                119  วัน

      ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย เดือน มี.ค.-มิ.ย. 134.13  ม.ม.
      ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย เดือน ก.ค.-ต.ค. 189.85   ม.ม.
      ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย เดือน พ.ย.-ก.พ. 2.48 ม.ม.
 1.3 ทิศทางลมในแต่ละฤดู
      ฤดูหนาว กลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
      ฤดูร้อน กลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม  ลมทิศตะวันออกเฉียงใต้และลมแปรปรวน
      ฤดูฝน กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม  ลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
 1.4 แหล่งน้ำ
                  - อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาล ในฤดูแล้งหรือภาวะน้ำประปาขาดแคลน ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคได้ตลอดปี
                  - อ่างเก็บน้ำหนองตาหมู่ เป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในเขตเทศบาล ประชาชนจะใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคได้ตลอดปี
                  - ลำนางรอง เป็นลำน้ำที่ไหลผ่านเขตเทศบาล ประชาชนจะใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูฝน แต่ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาน้ำแห้ง ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรได้

            1.5  ขยะ

                    -ปริมาณขยะในเขตเทศบาลประมาณวันละ 19-20  ตัน

                    -รถที่ใช้กำจัดเก็บขยะ  รวม  6  คัน

                    -ปริมาณขยะที่เก็บได้  ประมาณวันละ  30 ตัน กำจัดโดยวิธีฝังกลบ

 
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง