ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 
 
 
 การคมนาคม
     การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลเมืองนางรอง ในปัจจุบันนับว่าสะดวกขึ้นมากเพราะได้มีการพัฒนาถนนหนทางภายในเขตเทศบาล ทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสะดวกขึ้น เทศบาลเมืองนางรองยังมีทางหลวงแผ่นดินสายโชคชัย – เดชอุดม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลย 24) ตัดผ่าน ทำให้ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง
ได้สะดวกและทางหลวงจังหวัด ซึ่งสามารถติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ได้สะดวกดังนี้
     เทศบาลเมืองนางรอง – อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 55 กิโลเมตร
     เทศบาลเมืองนางรอง – อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 22 กิโลเมตร
     เทศบาลเมืองนางรอง – อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 17 กิโลเมตร
     เทศบาลเมืองนางรอง – อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 28 กิโลเมตร
     เทศบาลเมืองนางรอง – อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 31 กิโลเมตร
นอกจากนี้เทศบาลเมืองนางรองยังมีสถานีขนส่ง (บ.ข.ส.) สำหรับให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
 
 ระบบสาธารณูประโภค
 การประปา
     ระบบประปาในเขตเทศบาลเมืองนางรองดำเนินการโดยสำนักงานประปานางรอง ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา ประมาณ 5,950 ครัวเรือน ผลิตน้ำประปาได้ประมาณ 6,000 ลบ.ม.ต่อวัน และใช้น้ำประปาเฉลี่ยประมาณ 5,700 ลบ.ม.ต่อวันแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ ลำมาศ ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองนางรองประมาณ 9 กิโลเมตร และแหล่งน้ำดิบสำรอง 2 สระ สามารถจุน้ำได้ 250,000 ลบ.ม.
 
 การไฟฟ้า
     สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองนางรองเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนางรอง ส่วนเทศบาลรับผิดชอบในการบำรุงรักษาซ่อมแซม และจัดสรรงบประมาณเป็น ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย เท่านั้น
          - จำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองนางรอง ประมาณ 8,425 หลังคาเรือน
          - พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองนางรอง ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
 
 การสื่อสาร
     สำนักงานโทรศัพท์นางรอง ตั้งอยู่ถนนประจันตเขตในเขตเทศบาลเมืองนางรองให้บริการโทรศัพท์แก่ประชาชน
ในเขตอำเภอนางรองและเขตเทศบาลเมืองนางรอง
          - จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ 1,620 หมายเลข
          - จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 76 หมายเลข
          - จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่ 1 ชุมสาย
          - จำนวนหมายเลขที่สามารถให้บริการได้สูงสุด 2,550 หมายเลข
     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข อำเภอนางรอง ตั้งอยู่ ถนนโชคชัย – เดชอุดม ให้บริการไปรษณีย์โทรเลข
จำหน่ายไปรษณีย์อากร บริการธนาณัติ พัสดุและตั๋วแลกเงินไปรษณีย์แก่ประชาชนทั่วไป
     เทศบาลเมืองนางรองมีระบบเสียงตามสาย-เสียงไร้สาย ที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
โดยจะประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตั้งแต่ วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเช้า เวลา 07.00 – 08.00 น. ช่วงเย็น เวลา 17.00 – 18.00 น.
ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่
 
 
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง