ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 ชื่อ : นายทองใบ เพ็งธรรม
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับสูง


ชื่อ : นายสุระปรีชา รัตนรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง


ชื่อ : นางกุหลาบ ใบโพธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับกลาง


ชื่อ : นายมาโนชญ์ จันทร์สองสี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น


ชื่อ : นางเฉลียว เฉื่อยฉ่ำ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายธุรการ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น


ชื่อ : นางนีรนุช หลงสอน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น


ชื่อ : นางสาวจันทร์ อร่าม
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ


ชื่อ : นางเปรมฤดี ภักดี
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ


ชื่อ : นางศรัญญา เฉื่อยฉ่ำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน


ชื่อ : นายสมศักดิ์ ศิริเนาว์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ


ชื่อ : นายวรพล ชินรัมย์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับชำนาญงาน


ชื่อ : นายรัตน์ถสิทธิ์ สมบูรณ์รัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับชำนาญงาน

[1] 2
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง