ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 ชื่อ : นางดวงกมล อะทุมชาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับกลาง


ชื่อ : นางสุรีพร ชูอิฐจีน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น


ชื่อ : นางกรองแก้ว ศิริชวลิต
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารและเผยแพร่วิชาการ
(นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น


ชื่อ : นางรุ่งจิตต์ อาภรณ์พงษ์
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ


ชื่อ : นางสาวภัทราวรรณ ลัทธิกุล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ


ชื่อ : นายวิชัย มาประจวบ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ


ชื่อ : นางลภัสรดา โสภากูล
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ


ชื่อ : นางสาวศิริพร รัตนรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ


ชื่อ : นางสาววิจิตรา ชาติเพชร
ตำแหน่ง : นิติกร ระดับชำนาญการ


ชื่อ : นายไชยา ศรีผดุง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญงาน

 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง