ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 ชื่อ : นางสาวสุพรรณี กิจติสากล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา) ระดับต้น
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองศึกษา


ชื่อ : นางฤทัยรัตน์ ศรีนนตรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น


ชื่อ : นายณัฐวุฒิ เข็มทิศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น


ชื่อ : นายวิศรุต วิเชียร
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ


ชื่อ : นางวราภรณ์ โสภากูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ


ชื่อ : นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์สองสี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ


ชื่อ : นายชัยกิจ แก้วอำไพ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ


ชื่อ : นางสาวจารินี อ่อนเขนย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติการ

 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง