ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะสาธารณสุข
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  สถานที่สำคัญในนางรอง
  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
  รวมภาพ ทม.
  เสน่ห์ภาษานางรอง
  ย้อนยุคแลอดีตเมืองนางรอง
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน
  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา
  เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
  ผลงาน ทม.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการสังคม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
 
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
             
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 

 
       
 
หนังสือมอบอำนาจ(2)
หนังสือมอบอำนาจ(1)
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้พิการ ประจำปี 2559( ต่อ)
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้พิการ ประจำปี 2559
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2559( ต่อ)
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
กองสวัสดิการสังคมแบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2559
สำนักปลัด แบบฟอร์มงานทะเบียน(ใบคำร้องขอเลขรหัสประจำบ้าน2)
สำนักปลัด แบบฟอร์มงานทะเบียน(ใบรับแจ้งการย้ายออก)
สำนักปลัด แบบฟอร์มงานทะเบียน(ใบรับการแจ้งเกิด)
สำนักปลัด แบบฟอร์มงานทะเบียน(ใบรับการแจ้งตาย).pdf
กองคลัง คำร้องขอการอนุญาตการโฆษณาโดยการใช้เสียง
กองคลัง คำร้องทั่วไป
กองช่าง คำร้องทั่วไป
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คำร้องขออนุญาตโฆษณา
กองสาธารณสุข คำร้องทั่วไป
กองวิชาการและแผนงาน คำขอจดทะเบียน
กองวิชาการและแผนงาน คำร้องเรื่องขอให้รับรองความประพฤติ
กองวิชาการและแผนงาน คำขอตรวจค้นเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน
กองวิชาการและแผนงาน คำร้องทั่วไป
กองสวัสดิการสังคม แบบฟอร์มกู้ยืมเงินคนพิการ
 
     
    หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล | แผนผังเว็บไซต์  
  การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 6 © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย เทศบาลเมืองนางรอง